Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs z okazji 8000 polubień na FB"

 

1. Organizatorem, administratorem i fundatorem nagrody konkursu jest firma TLB Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 17. 01-549 Warszawa 

2. Konkurs „ Konkurs z okazji 8000 polubień na FB” ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 19-03-2018 do dnia 25-03-2018 do końca dnia.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta na Facebooku. Konkurs odbywa się na fanpage'u Twojlunchbox.pl-pojemniki na jedzenie . Będzie nam miło, jeśli uczestnik zostanie naszym fanem, polubi post konkursowy i/lub udostępni o nim informacje.

4. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wskazać jeden najbardziej przydatny dla siebie produkt znajdujący się w sklepie Twojlunchbox.pl i zawrzeć w dwóch zdaniach kreatywne uzasadnienie swojego wyboru. Spośród osób biorących udział w konkursie nagrody otrzymają 3 osoby, których uzasadnienia najbardziej przypadną jury do gustu.

5. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma termos Goodbyn Duo w wybranym przez siebie, dostępnym kolorze. Laureat drugiego miejsca otrzyma zestaw w postaci dwóch praktycznych lunch boxów, zaś laureat trzeciego miejsca nagrodzony zostanie przydatnym dwukomorowym lunch boxem.

6. Wynik zostanie ogłoszony na fanpage’u Twojlunchbox.pl-pojemniki na jedzenie w dniu 28.03.2018 r.
7. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzców w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych adresowych od zwycięzcy, po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyniku na fanpage.
8. Zwycięzca, aby otrzymać nagrodę, powinien przesłać swoje dane adresowe drogą mejlową na adres biuro@twojlunchbox.pl maksymalnie w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników.
9. Nie ma możliwości wymiany nagrody na środki pieniężne.
10. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie instrukcję, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook.com nie sponsoruje, ani nie uczestniczy w organizacji konkursu,  nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

11. Uczestnik konkursu powinien posiadać profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi oraz komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu.
12. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która posiada profil w serwisie facebook.com.
13. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych na fanpage’u (tylko w celu ogłoszenia wyniku)
14. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

15. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) informuje się, iż Administratorem danych TLB Sp. z o.o., ul. L. Mierosławskiego 17, 01-549 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w konkursie. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja warunków uczestnictwa w konkursie (forma zawarcia umowy). Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (oraz organowi będącemu po 25 maja 2018 jego następcą). Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.