Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU

„Majówka z Iris Barcelona"

 

1. Organizatorem, administratorem i fundatorem nagrody konkursu jest firma TLB Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 17. 01-549 Warszawa 

2. Konkurs „ Majówka z Iris Barcelona” ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 27-04-2018 do dnia 06-05-2018 do końca dnia.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta na Facebooku i/lub Instagramie. Konkurs odbywa się na fanpage'u Twojlunchbox.pl-pojemniki na jedzenie oraz koncie twojlunchbox . 

 

4. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie, które pokazuje bez czego Twoje dziecko nie może się obejść na wycieczce . Zdjęcie powinno zostać wykonane specjalnie na ten konkurs, w związku z tym na zdjęciu, oprócz zadania konkursowego, należy ująć karteczkę z napisem "Twojlunchbox.pl". Będzie nam miło, jeśli polubisz nasz fanpage na Facebooku i/lub zaczniesz obserwować nasz profil na instagramie.

5. Zdjęcie należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Twojlunchbox.pl-pojemniki na jedzenie na Facebooku i/lub opublikować na Instagramie (na Instagramie dodatkowo zdjęcie należy opatrzyć znacznikami: @twojlunchbox
i #majowkaziris)

6. Zwycięzca konkursu, którego praca najbardziej spodoba się jury, zostanie wyłoniony spośród uczestników biorących udział w konkursie na Facebooku i/lub Instagramie i otrzyma worek z termiczną przegródką na lunch w wybranym przez siebie, dostępnym kolorze. Zostaną również przyznane dwie nagrody pocieszenia w postaci termicznych pokrowców na kanapki w kolorze czerwonym.

7. Wynik zostanie ogłoszony na fanpage’u Twojlunchbox.pl-pojemniki na jedzenie na Facebooku oraz na koncie twojlunchbox na  Instagramie w dniu 09.05.2018 r.

8. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych adresowych od zwycięzcy i wyróżnionych osób, po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyniku.

9. Aby otrzymać nagrodę, laureaci powinni przesłać swoje dane adresowe drogą mejlową na adres biuro@twojlunchbox.pl maksymalnie w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników.

10. Nie ma możliwości wymiany nagrody na środki pieniężne.

11. Serwisy Facebook oraz Instagram udostępniają wyłącznie instrukcję, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Serwisy te nie sponsorują, ani nie uczestniczą w organizacji konkursu,  nie ponoszą też odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

12. Uczestnik konkursu powinien posiadać profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi oraz komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu.

13. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która posiada profil w serwisie Facebook i/lub Instagram.

14. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych na fanpage’u/Instagramie (tylko w celu ogłoszenia wyniku).

15. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

16. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) informuje się, iż Administratorem danych TLB Sp. z o.o., ul. L. Mierosławskiego 17, 01-549 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w konkursie. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja warunków uczestnictwa w konkursie (forma zawarcia umowy). Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (oraz organowi będącemu po 25 maja 2018 jego następcą). Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.