Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU

TwójLunchbox na Dzień Mamy”


1. Organizatorem, administratorem i fundatorem nagrody konkursu jest firma TLB Sp. z o.o., ul. Mierosławskiego 17. 01-549 Warszawa 

2. Konkurs „ TWÓJLUNCHBOX NA DZIEŃ MAMY” ma charakter ogónopolski i trwa od godziny 22.00 w dniu 22-05-2016 do godziny 24.00 w dniu 26-05-2016

3. Spośród osób biorących udział w konkursie, zostanie wybrana 1 osoba, która zaproponuje najciekawszy pomysł  na zapakowanie jedzenia do lunchboxa.

4. Osoba ta otrzyma nagrodę - lunchbox Monbento o wartości 129 zł (kolor do ustalenia, spośród takich, które będą dostępne w momencie zakończenia konkursu) 
5. Wynik zostanie ogłoszony na fanpage’u twojlunchbox.pl najpóźniej do 29.05.2016
6. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania danych adresowych od zwycięzcy, po zakończenia konkursu i ogłoszeniu wyniku na fanpage.
7. Zwycięzca, aby otrzymać nagrodę, powinien przesłać swoje dane adresowe drogą mejlową na adres biuro@twojlunchbox.pl maksymalnie w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników 
8. Nie ma możliwości wymiany nagrody na środki pieniężne.
9. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie instrukcję, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook.com nie sponsoruje, ani nie uczestniczy w organizacji konkursu,  nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

10. Uczestnik konkursu powinien posiadać profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi oraz komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu
11. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, która posiada profil w serwisie facebook.com.
12. Biorąc udział w losowaniu wyrażasz zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych na fanpage’u ( tylko w celu ogłoszenia wyniku)
13. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.